تعداد بازديد : 33382    گروه مواد غذائی محسن    

 
 
 
 جستجو در :
سايت
محصولات
 
 
 

شركت محـسن فعاليت خود را در زمينه مواد غذايي از سال 1378 در اصـفهان آغاز كرد .
بنيان گذار اصلي اين شركت آقاي محسن صرافان چهارسوقي مي باشد كه نام تجاري محسن از اســم ايشــان اقتباس شده است . انتخـاب اين نام نشان ازتعهد نسل جوان اين شــركت بــه پيروي ازراه بزرگان اين صنعت دارد .
امروزه نام محسن درصنايع مواد غذايي مساوي با كيفيت بالاي محصول ، تحويل به موقع و پايبندي به شعار مشتري مداري است .
دامنه و شهرت كيفيت محصولات اين شركت به سرعت به تمام شهرها ي ايران و اكنون به كشورهاي حاشيه خليج فارس كشيده شده است.
طرح و توسعه
نسل جـوان محسن با استفاده ازعلــم روزمديريت واستفــاده ازتجربيات گذشتگان
اقدام به تاسيس شركـت هاي تابعه و بـخش طرح و توسعه نموده اســـت تا ضمن برنامه ريزي براي آينده،عملكرد فعلي شركت را نيزارزيابي نمايد.ازجمله طـرح هاي تأييـد شده، اضافه نمـودن محصــولات جديد به ســبد كالاهاي گروه محـسن ،
استفاده از فضاي صنعتي وطراحي جديد با درنظر گرفتن فرهنگ جاري درحوزه داخلي و نياز جامعه مي باشد.
همچنين شركت محسن با هدفي گسترده در راستاي ارتقاء كيـفيت و سرويس دهي بهتر ضمن تاسـيس شركت هاي محـسن فراز آسـمان و خـط محـسن لاين دبي به گروه محــسن تبديل شده اســت.
شركت محسن فراز آسمان
اين شـركت با هدف اشتغـــال زايي واستفاده بهترازنـيروي كارايراني در اصـفهان تاسيس شده است كه درحال حاضربسته بندي و عرضه بيش از28 نوع محصول چاي و نـيز ديگرمواد غذايي را تحت نظارت بـهداشت جــمهوري اسلامي ايـــران به عهده دارد.
شركت خط محسن دبي
اين شركت با هدف روان سازي خريد مواد اوليه، كنترل و بازاريابي و صـادرات محصول نهـــايي تاسيس گــرديده است كه درحال حاضربه صورت دفتــرمستقل دردبـي فعــاليت مي نمايد ومسئوليــت تأمـين مـواد اوليـه،خدمات خــريد، فــروش وبازاريابي محصول نهايي را در كشورهاي حوزه خليج فارس به عهده دارد.
كيفيت محصول و گواهي iso 9000
به منظورحصول اطمينان ازكيفيت محصول،عملكردعوامل تولـيد وزيرمـجموعه هاي خريد، فروش و مديران و در نهايـت حضـور مستمر و قدرتـمند در عرصــه تجارت جهاني شركت محسن جهت اخذ گواهي iso 9000 سري2000ازشركت معتـبر سوئيـس sgs اقــدام نمـود واين مهم پـس ازاوليـن مميــزي خارجي ميـسر گرديد كه نشــان دهنده نهادينه شدن كـيفيت درتـمام اركان بخش ها وزيرمـجموعه هاي گروه محسن مي باشد.

 

            Set as HomePage Add to Favorites Copyright © 2007   IranAgriBiz.com.   © All Rights Reserved .       Powered & Desigend By PcCenter.ir